Koncerty 2022

Concerts 2022

 • 2022

 • 22. dubna / 19:00 hod
 • Zahajovací koncert festivalu Jaro Josefa Suka v Benešově
 • Program:
 • E. Grieg
  Z časů Holbergových
 • G.F. Händel
  Koncert pro harfu a smyčce
 • C. Debussy
  Dva tance pro harfu a smyčce
 • J. Suk
  Serenáda
 • Sólisté/Soloists:
 • Kateřina Englichová - harfa
 • KD Karlov, Benešov
 • April 22nd / 07:00 p.m.
 • Opening concert of the Josef Suk Spring Festival in Benešov
 • Program:
 • E. Grieg
  From Holberg`s time
 • G.F. Händel
  Concert for harp and strings
 • C. Debussy
  Two dances for harp and strings
 • J. Suk
  Serenade
 • Sólisté/Soloists:
 • Kateřina Englichová - harp
 • KD Karlov, Benešov
 • 20. května / 18:00 hod
 • Koncert na Červeném hrádku
 • Program:
 • program
  v přípravě
 • Červený hrádek u Sedlčan
 • May 20th / 06:00 p.m.
 • Concert on the Red Castle
 • Program:
 • programme
  will be available
 • Red Castle Sedlčany
 • 2022

 • 22. dubna / 19:00 hod
 • Zahajovací koncert festivalu Jaro Josefa Suka v Benešově
 • Program:
 • E. Grieg
  Z časů Holbergových
 • G.F. Händel
  Koncert pro harfu a smyčce
 • C. Debussy
  Dva tance pro harfu a smyčce
 • J. Suk
  Serenáda
 • Sólisté/Soloists:
 • Kateřina Englichová - harfa
 • KD Karlov, Benešov
 • April 22nd / 07:00 p.m.
 • Opening concert of the Josef Suk Spring Festival in Benešov
 • Program:
 • E. Grieg
  From Holberg`s time
 • G.F. Händel
  Concert for harp and strings
 • C. Debussy
  Two dances for harp and strings
 • J. Suk
  Serenade
 • Sólisté/Soloists:
 • Kateřina Englichová - harp
 • KD Karlov, Benešov
 • 20. května / 18:00 hod
 • Koncert na Červeném hrádku
 • Program:
 • program
  v přípravě
 • Červený hrádek u Sedlčan
 • May 20th / 06:00 p.m.
 • Concert on the Red Castle
 • Program:
 • programme
  will be available
 • Red Castle Sedlčany
Updated:
Web design jakub
 • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
 • info@suk-ch-o.cz
 • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub