Členové

Members

Zpět na všechny členy <<

All members <<

2. housle

2nd violin

Jakub Janský Jakub Janský

Daniela Oerterová

Jaroslav Kořán

všichni členové all members

Houslistka Daniela Oerterová vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Foltýna a pražskou HAMU u prof. Ivana Štrause.

Úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží, např. Concertina Praga - 1. cena, Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí - 3. cena, Beethovenova Hradce - 3. cena a Soutěže Bohuslava Martinů - 1. cena.

Absolvovala několik mistrovských kurzů např. u prof. A. Cárdenese, E. Boroka, Z. Zeitlinského, I. Kalera a R. Ricciho. Opakovaně se stala stipen- distkou mistrovských kurzů v rakouském Semmeringu a Meadowmount School of Music v USA, kde studovala u prof. S. Shippse a vystoupila na koncertech komorní hudby s P. Zukermanem a U. Hoelscherem.

V roce 2004 vyučovala na Mezinárodních kurzech ve francouzském Montpellier, v roce 2005 - 2011 na Mezinárodní hudební akademii v Plzni. V letech 2008 - 2014 byla členkou renomovaného Škampova kvarteta, se kterým absolvovala koncerty mj. v lon- dýnské Wigmore Hall, lipském Gewandhausu a v Dvořákově síní pražského Rudolfina.

Působí v Sukově komorním orchestru a vyučuje housle na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a na ZUŠ ve Stochově. Hraje na mistrovský nástroj Samuel Nemessanyi 1868.

Violinist Daniela Oerterová vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Foltýna a pražskou HAMU u prof. Ivana Štrause.

Úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží, např. Concertina Praga - 1. cena, Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí - 3. cena, Beethovenova Hradce - 3. cena a Soutěže Bohuslava Martinů - 1. cena.

Absolvovala několik mistrovských kurzů např. u prof. A. Cárdenese, E. Boroka, Z. Zeitlinského, I. Kalera a R. Ricciho. Opakovaně se stala stipen- distkou mistrovských kurzů v rakouském Semmeringu a Meadowmount School of Music v USA, kde studovala u prof. S. Shippse a vystoupila na koncertech komorní hudby s P. Zukermanem a U. Hoelscherem.

V roce 2004 vyučovala na Mezinárodních kurzech ve francouzském Montpellier, v roce 2005 - 2011 na Mezinárodní hudební akademii v Plzni. V letech 2008 - 2014 byla členkou renomovaného Škampova kvarteta, se kterým absolvovala koncerty mj. v lon- dýnské Wigmore Hall, lipském Gewandhausu a v Dvořákově síní pražského Rudolfina.

Působí v Suk Chamber Orchestra a vyučuje housle na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a na ZUŠ ve Stochově. Hraje na mistrovský nástroj Samuel Nemessanyi 1868.

Houslistka Daniela Oerterová vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Foltýna a pražskou HAMU u prof. Ivana Štrause.

Úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží, např. Concertina Praga - 1. cena, Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí - 3. cena, Beethovenova Hradce - 3. cena a Soutěže Bohuslava Martinů - 1. cena.

Absolvovala několik mistrovských kurzů např. u prof. A. Cárdenese, E. Boroka, Z. Zeitlinského, I. Kalera a R. Ricciho. Opakovaně se stala stipen- distkou mistrovských kurzů v rakouském Semmeringu a Meadowmount School of Music v USA, kde studovala u prof. S. Shippse a vystoupila na koncertech komorní hudby s P. Zukermanem a U. Hoelscherem.

V roce 2004 vyučovala na Mezinárodních kurzech ve francouzském Montpellier, v roce 2005 - 2011 na Mezinárodní hudební akademii v Plzni. V letech 2008 - 2014 byla členkou renomovaného Škampova kvarteta, se kterým absolvovala koncerty mj. v lon- dýnské Wigmore Hall, lipském Gewandhausu a v Dvořákově síní pražského Rudolfina.

Působí v Sukově komorním orchestru a vyučuje housle na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a na ZUŠ ve Stochově. Hraje na mistrovský nástroj Samuel Nemessanyi 1868.

Violinist Daniela Oerterová vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Foltýna a pražskou HAMU u prof. Ivana Štrause.

Úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží, např. Concertina Praga - 1. cena, Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí - 3. cena, Beethovenova Hradce - 3. cena a Soutěže Bohuslava Martinů - 1. cena.

Absolvovala několik mistrovských kurzů např. u prof. A. Cárdenese, E. Boroka, Z. Zeitlinského, I. Kalera a R. Ricciho. Opakovaně se stala stipen- distkou mistrovských kurzů v rakouském Semmeringu a Meadowmount School of Music v USA, kde studovala u prof. S. Shippse a vystoupila na koncertech komorní hudby s P. Zukermanem a U. Hoelscherem.

V roce 2004 vyučovala na Mezinárodních kurzech ve francouzském Montpellier, v roce 2005 - 2011 na Mezinárodní hudební akademii v Plzni. V letech 2008 - 2014 byla členkou renomovaného Škampova kvarteta, se kterým absolvovala koncerty mj. v lon- dýnské Wigmore Hall, lipském Gewandhausu a v Dvořákově síní pražského Rudolfina.

Působí v Suk Chamber Orchestra a vyučuje housle na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a na ZUŠ ve Stochově. Hraje na mistrovský nástroj Samuel Nemessanyi 1868.

Updated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub